navigatie overslaan

Toekomst kerk Broekland: update september

  • 3 minuten leestijd

Laatst vroeg iemand: “Is er al nieuws over de kerk? Hoe staat het ervoor? Gaat Broekland de kerk kopen? Wat gaat er dan gebeuren?” Tijd om bij te praten.

De grote wens van veel Broeklanders is dat het kerkgebouw een ontmoetingsplek wordt voor iedereen, voor de leefbaarheid van het dorp. De Huuskamer kan misschien verhuizen naar de kerk. Daarnaast is er duidelijk behoefte aan een kapel voor stilte, gebed, rouw en trouw. Ook worden andere activiteiten en functies genoemd zoals horeca, exposities, voorstellingen, markten, winkeltjes, appartementen. Verder zeggen veel Broeklanders: “Het moet rendabel en toekomstbestendig zijn”. Dat is logisch en daar zit ‘m de kneep.

Het kerkgebouw van Broekland heeft een paar grote nadelen. Er zit een hoop asbest op het dak (asbesthoudende leien), er is achterstallig onderhoud en weinig ruimte rondom het kerkgebouw ‘waar je wat mee kan’. Als je het koopt, neem je nogal wat problemen over. Het gebouw is niet eenvoudig te verbouwen en duur in onderhoud. Maar het is een mooie sfeervolle kerk, niet te groot, niet te klein, met bijzonder mooie ramen. En het belangrijkste, het gebouw is meer dan 100 jaar lang door Broeklanders gebruikt, verzorgd en betaald. Het voelt als ‘onze kerk’. Dus ja, we gaan er voor!

Toen de interviews en de ontwerpen van de studenten klaar waren, heeft de werkgroep een paar varianten gemaakt. We proberen een zo realistisch mogelijke raming te maken van de eenmalige kosten en financiering én de jaarlijkse kosten en opbrengsten.

Het gaat om de ‘nulvariant’. Dat is de kerk zoals die nu is, maar dan met alleen de noodzakelijke aanpassingen. De investeringskosten zijn het laagst, maar jaarlijkse opbrengsten ook. Daardoor is het lastig om de exploitatie sluitend te krijgen.

Daarnaast wordt de meest gewenste variant ‘Dorpshuis’ doorgerekend. Dat is een multifunctioneel gebouw met in ieder geval een Huuskamer en een kerkgedeelte (kapel, podium, zaal). Ook hierbij wordt het lastig om voldoende inkomsten te generen om de jaarlijkse kosten te kunnen betalen. Daarom wordt gekeken naar aanvullende functies, zoals een gezondheidscentrum, fysiotherapie, dagbesteding voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, appartementen, werkplekken, kantoorruimtes of vergaderruimtes.

Oproep aan alle Broeklanders: Als er mensen, bedrijven of organisaties zijn, die denken: “Een ruimte huren in de kerk, dat is misschien wel wat voor mij”, dan horen we dat graag! Misschien een spreekkamer, praktijkruimte, kantoorruimte, werkplekken, vergaderruimtes, … Voor vast of flexibel. Trek aan de bel!

De komende tijd bespreken we met mogelijke mede-gebruikers wat de wensen, mogelijkheden en vereisten zijn. Hopelijk komt hieruit een sluitend ‘businessmodel’ dat aansluit bij de wensen van de Broeklanders.

Natuurlijk zijn we ook in gesprek met de eigenaar van de kerk, het parochiebestuur. We merken dat er veel draagvlak en belangstelling is, zowel vanuit het dorp als vanuit het parochiebestuur, gemeente Raalte en Provincie Overijssel. Tegelijk beseffen we ook dat er nog een groot gat te overbruggen is. Tot zover deze lezing, wordt vervolgd.

Je kan ons bereiken via of zie Facebookgroep Toekomst Kerk Broekland

Groeten van Laurens Hoppen, Jos Elshof, Luc Alferink, Kim Guldemond, Paul Hanssen, Gerard Herder, Hermien Toering, Coby Jocker, Sharon de Leeuw, Tamara Toering en Mireille Groot Koerkamp