navigatie overslaan

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema. Tijdens de jaarvergadering is het een terugkerend onderwerp, maar ook gedurende het jaar krijgen krijgen we regelmatig vragen, opmerkingen en klachten van inwoners met betrekking tot dit thema.

Ervaar je overlast of heb je een vraag, opmerking of een suggestie voor verbetering, laat het ons weten via !

Hieronder vind je een aantal projecten die we in de afgelopen jaren hebben opgepakt in samenwerking met de gemeente.

2021 : Sandwichborden campagne tegen te hard rijden

Met een ludieke sandwichbordencampagne hebben we aandacht gevraagd voor het probleem dat er vaak te hard gereden wordt en worden passanten opgeroepen om snelheid te minderen.

2020 : Kliko-stickeractie Veilig Verkeer Nederland en smileyborden

Broekland doet mee aan de kliko-stickeractie van Veilig Verkeer Nederland tegen te hard rijden. Door op de zijkant van de grijze containers een 30 km of 60 km sticker te plakken worden automobilisten geattendeerd op de maximum snelheid. Omdat de containers slechts tweewekelijks zichtbaar zijn, went dit niet zoals vaste verkeersborden en vallen ze juist meer op. In overleg met de gemeente zijn in dezelfde periode ook meerdere smiley borden geplaatst langs alle toegangswegen.

2016 : Herinrichting Horstweg

Om waterlast op termijn te voorkomen moest de riolering worden vervangen in de rijbaan. Een uitgelezen kans om de verkeersveiligheid op de Horstweg te verbeteren. Samen met verkeersdeskundigen en de aanwonenden is gekeken naar een nieuwe inrichting van de Horstweg. Binnen de bebouwde kom, maar ook tussen het dorp en het Horsthuis.

2016 : Nijboersburg

De Nijboersbrug is vernieuwd. Een mooie samenwerking tussen ondernemers, PB en de gemeente, zodat deze brug nu geschikt is voor zwaar verkeer, waardoor het centrum wordt ontlast.