‘Goaj te hard, dan raak íe wat’

  • 1 minuten leestijd

Meetgegevens tonen aan dat er op bijna alle toegangswegen van Broekland (binnen de bebouwde kom) harder wordt gereden dan een jaar geleden.

Naar aanleiding van klachten van inwoners over te hard rijden hebben we verschillende acties opgepakt, zoals de ludieke bordencampagne en de kliko-stickeractie van Veilig Verkeer Nederland. Om een goed beeld te krijgen van de situatie in Broekland hebben we ook snelheidsgegevens opgevraagd bij de gemeente, over meerdere jaren en maanden. Tot onze schrik zagen we dat er binnen de bebouwde kom bijna overal harder wordt gereden dan een jaar geleden. Met als uitschieters Pereland, Neulemansweg en de Van Dongenstraat. Op de Langerhorstweg is de gemiddelde snelheid het hoogst, zowel dit jaar als vorig jaar. Cijfers waar je niet echt blij van wordt. Broekland is immers te mooi om hard doorheen te rijden! We willen onze eigen inwoners daarom vragen ajb op hun snelheid te letten!