navigatie overslaan

Toekomst Kerk Broekland: update november

  • 2 minuten leestijd

Hoe gaat het met de kerk?
Best wel goed. Er gebeurt van alles en er zit beweging in de zaak, maar er is nog geen witte rook.

We hebben goed overleg met het parochiebestuur onder andere over asbestsanering en groot onderhoud. Het is mooi dat het parochiebestuur het schilderwerk al heeft laten doen. De deuren en kozijnen zitten weer strak in de lak. Nu met name het dak nog.

We werken toe naar een plan voor multifunctioneel gebruik van de kerk: een ontmoetingsplek (Huuskamer) met ruimte voor rouw en trouw, cultuur, gezondheidszorg en eventueel andere activiteiten of verhuur om extra inkomsten te generen. Met Marten Jansen van Bouwbedrijf Mensink hebben we in de kerk gekeken wat de mogelijkheden zijn voor het plaatsen van woonunits in de kerk, zodanig dat we de kerk ook nog voor andere activiteiten kunnen gebruiken. Zie Harwoonie op www.innovatiehubsalland.nl. Ook bekijken we of er misschien mogelijkheden zijn voor het plaatsen van tijdelijke woonunits voor jongeren naast de kerk. Verder bespreken we met Mathijs de fysiotherapeut wat de mogelijkheden en wensen zijn voor een fysio praktijkruimte (met eventueel fysio fitness) in de kerk. Misschien zijn er ook nog andere zorgaanbieders die parttime van de praktijkruimte gebruik willen maken, zoals een pedicure, podotherapeut, diëtist, logopedist, prikpoli, ... Graag horen we wat jullie wensen en ideeën zijn voor het zorgaanbod in Broekland. Waar is behoefte aan?

We willen graag een grote bijeenkomst houden voor alle Broeklanders, jong en oud, om samen na te denken over de gewenste activiteiten die we straks in de kerk kunnen doen. Dat kan van alles zijn. Er zijn al veel ideeën genoemd, maar we willen dit in workshops verder uitwerken, met mekaar!

Die bijeenkomst staat gepland op zondagmiddag 16 januari.

Hou de datum al vast vrij. Natuurlijk moeten we kijken of het dan ook mogelijk is. Je kan de berichten volgen op Facebook (Toekomst Kerk Broekland) en op deze website.

Wil je je alvast aanmelden voor 16 januari? Of heb je vragen of ideeën? Stuur dan een berichtje aan of trek ons aan 't jassie.

Werkgroep Toekomst Kerk Broekland
Sharon de Leeuw, Jos Elshof, Kim Jacobs, Laurens Hoppen, Luc Alferink, Hermien Toering, Gerard Herder, Coby Jocker, Paul Hanssen, Tamara Toering en Mireille Groot Koerkamp