navigatie overslaan

Toekomst Kerk Broekland: update januari 2022

  • 3 minuten leestijd

Plannen voor de kerk: het gaat de goede kant op!

De plannen voor de kerk worden concreter. Stap voor stap gaat het de goede kant op. Er gloort goede hoop aan de horizon. Graag praten we jullie even bij over de laatste stand van zaken en nodigen we jullie uit voor de bijeenkomst op 27 feb (in de kerk).

De online sessie die op 1 maart zou plaatsvinden gaat niet door.

Asbest en zo

De werkgroep heeft goed overleg met het parochiebestuur. Het parochiebestuur begrijpt dat het asbest en het achterstallig onderhoud een groot obstakel vormen. De werkgroep ziet het niet zitten om de kerk in de huidige staat over te nemen. Dat is financieel niet haalbaar en bovendien is het te risicovol, omdat eventuele schade aan derden (bijvoorbeeld bij brand of storm) niet verzekerbaar is. Het parochiebestuur realiseert zich ook dat het kerkgebouw in deze staat, met asbest erop, zo niet kan blijven staan. Er moet hoe dan ook iets mee gebeuren. Het parochiebestuur is aan het onderzoeken of zij de asbestsanering en het noodzakelijk onderhoud kunnen doen vóórdat de kerk wordt overgedragen. In dat geval lijkt het de werkgroep wél haalbaar om de kerk vanuit de dorpsgemeenschap over te nemen.

Prijsvraag

In het najaar heeft de werkgroep meegedaan aan een prijsvraag ‘Kerkdorp in beweging’ van de Provincie Overijssel. Broekland is één van de drie prijswinnaars in Overijssel en heeft 25.000 Euro van de provincie gewonnen! Dit geld kunnen we besteden aan het uitwerken van de plannen, bijvoorbeeld voor de kosten van de architect, notaris en adviseurs.

Van schets naar ontwerp

De werkgroep is bezig met het maken van schetsen en ontwerpen die voldoen aan de wensen van Broeklanders én financieel haalbaar zijn. Het ontwerp moet multifunctioneel en behapbaar zijn, met lage energiekosten. We willen de voorlopige ontwerpen graag delen en bespreken met iedereen in Broekland (jong en oud), vóórdat we een architect vragen om het schetsontwerp uit te werken.

Ontwerp indeling kerk

Bovenaanzicht buurthuis

Bijeenkomst zondag 27 februari (in de kerk)

Graag nodigen wij jullie uit, dus alle Broeklanders tussen 0 en 100 jaar, om mee te denken. We willen de voorlopige plannen en ontwerpen met jullie bespreken en vragen om jullie tips en ideeën. Dit geven we mee aan de architect die het plan verder gaat uitwerken. We hopen dat het kerkgebouw straks een ontmoetingsplek wordt voor het hele dorp, waar van alles te doen is.

De bijeenkomst is op zondagmiddag 27 februari van 14.00 – 16.00 uur in de kerk. Gezien het beperkt aantal plaatsen vragen we om je vooraf aan te melden via .

Groeten van Laurens Hoppen, Jos Elshof, Kim Guldemond, Luc Alferink, Manon Roetert Steenbruggen, Roetoinette Sijtsma, Paul Hanssen, Gerard Herder, Hermien Toering, Coby Jocker, Tamara Toering, Sharon de Leeuw en Mireille Groot Koerkamp